De situaties van Sigurdur Gudmundsson

Still-life 1976

Rendez-vous 1976

Bow 1977
Fragmenten uit: Sigurdur Gudmundsson Nordic Pavilion

In 1966 sloot Sigurdur Gudmundsson zich aan bij de Fluxus-beweging. Hoewel Gudmundsson vooral als beeldhouwer bekendheid zou krijgen, maakt hij, evenals Pieter Laurens Mol zijn entree in de kunst met een serie lichtvoetige foto’s (staged photography) van performance’s uit de sfeer van de conceptuele kunst. In het kunstenaarsboek die als catalogus 'Sigurdur Gudmundsson' is uitgegeven in Amsterdam n.a.v. de tentoonstelling in het het Nordic Pavilion Biennale di Venezia 1978, zijn 10 van dergelijke foto's van Gudmundsson in de meest wonderlijke of ‘benarde’ situaties opgenomen.Voorzover hier sprake is van conceptuele kunst, gaat het om een zachte variant: de concepten liggen dichter in de buurt van ongrijpbare fantasieën dan van geobjectiveerde voorstellen die onder duidelijke benoemde omstandigheden kunnen worden uitgevoerd. In de fotowerken of beter gezegd ‘situaties’ komen veel ruimtelijke objecten uit de werkelijkheid voor, steeds in directe relatie met de kunstenaar. Deze ‘situaties’ zijn uitdrukkingen van zijn levenshouding waarin het evenwicht wordt gezocht tussen geest en materie. ‘De sitiatie die ik maak is een belichaming van het idee’. Zijn fotowerk vormt vaak een relativerend commentaar op zijn kunstenaarsschap; de ingrepen van de kunstenaar in de natuur lijken tot mislukken gedoemd. Het verenigen van natuur en cultuur duurt hooguit net lang genoeg om een foto te maken. ‘Ik beschouw me als een concept-kunstenaar. Ik werk met een idee, zoals een beeldhouwer met steen… Zonder me te beledigen kan men een van de volgende etiketten op mijn werk plakken: conceptueel, romantisch, ironisch, komisch, poëtisch, filosofisch of lyrisch…’

Andere kunstenaarsboeken van Gudmundsson zijn:

* Ofrim (Silver Press Raykjavik/Amsterdam 1972)
* Untitled (Exp/press Utrecht 1974)
* Joining the ten commandments (Frans Hals Museum Haarlem 1974)
* Wind (Kunstmuseum Luzern 1975: een beeldhouwwerk en een tekening met stenen op de grond die zijn gemaakt door de auteur op een bergtop onder de invloed van wind, uit allerlei richtingen)
* Journey-book (Musée National d'Art Moderne; Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou Paris 1977)
* with landscape, houtskooltekeningen (Bifrons Publisher Amsterdam 1985)

Bijdrage Art Information Festival Middelburg 1975
"realization Stedelijk Museum Amsterdam 1971"

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...