Harrie de Kroon

Fragment uit: Arte Actual Holandesa

Harrie de Kroon behoort tot de vroegste lichting Nederlandse performancekunstenaars. Voordat hij in 1976 voor het eerst in De Appel (Hollandse Week: Project) optrad, was hij al enige jaren actief als performer. Zijn keuze voor performance als medium was weloverwogen. Hij zocht naar 'een werkstuk dat net zo waar was als alles wat (hij) ... om zich heen (zag)' en koos daarbij voor een 'zo gering mogelijk soortelijk gewicht'. Vorm was onbelangrijk, hij had er zelfs een afkeer van. Zijn ideeën kon hij het beste kwijt in performances, die met hun vluchtigheid en vormloosheid goed aan zijn voorwaarden voldeden (Stokvis). Zijn performances bestaan uit het verrichten van eenvoudige taken, waarbij hij de nadruk legt op de intensiteit en concentratie van de handeling. De Kroon hield zich zo met visuele vervreemding bezig. Dit is prachtig vastgelegd in het kunstenaarsboek Arte Actual Holandesa, uitgegeven in 1978 door Gamm(a) Utrecht. Hierin is een foto van De Kroon opgenomen balancerend boven de grond. Vastgebonden met een touw aan zijn voeten en met zijn handen houdt hij aan de andere kant het touw vast.

De andere kunstenaarsboeken zijn:

* Handgekleurd, Eigen beheer 1977 (oplage 150)
* 'identity': I lay on the bottom of a tank, wich is filled with water. The surface of the water burns. One hears a tape recording of a heavy breathing during this 20 minutes, Cres publishers Amsterdam 1979

Voorts is het ontstaan van geluid een belangrijk gegeven. Een voorbeeld hiervan is de performance die hij in 1978 in Warschau uitvoerde in Galerie Remont. De Kroon zat geknield voor een wastafel met een zeef in zijn linkerhand. Met zijn rechterhand draaide hij de kraan open en hield vervolgens de zeef onder de waterstraal. Op het moment dat het water de zeef raakte, slaakte De Kroon een schreeuw. Deze handeling voerde hij drie maal achtereen uit.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...