Mededelingen Centraal Museum Utrecht

Omslag


fragmenten uit: J.C.J. Van der Heyden Himal Aya

'Everest berg: in 1856 genoemd naar Sir George Everest,
voormalig hoofd van de Britse landmeetkundige dienst,
toen de berg werd gemeten als vermoedelijk de hoogste 
berg van de wereld, toen: 8769 M, nu 8848 M. Kort
na het officiele vaststellen van de naam, ontdekte men
de al eeuwenlang bestaande naam in Sherpa-taal en
Tibitaans: Chomo-Lungma, wat 'moeder van de wereld'
betekent. In het Nepalees: Sagar-Matha'.

Vanaf 1972 kwam de eerste van een reeks door kunstenaars geredigeerde nummers van 'Mededelingen' van het Centraal Museum Utrecht uit. Een kunstenaarsboek moet in principe als één geheel zijn geconcipieerd en niet worden onderbroken of begeleid door teksten of informatie van anderen dan de kunstenaar(s) zelf. Om deze reden zijn de 'Mededelingen' strikt genomen geen kunstenaarsboeken. Wat de 'Mededelingen' betreft: de vorm kan wel steeds door de kunstenaar zelf bepaald worden, maar de informatie van het museum beperkt zijn vrijheid wat de inhoud betreft (Bool en De Rook). Een voorbeeld hiervan is Mededelingen nummer 10 uit 1975. Het formaat, de omslag en het linnen kunstwerkje in het hart van het boekje is ontworpen door Rob van Koningsbruggen. Echter zijn naast een interview door H. Blotkamp met Rob van Koningsbruggen allerlei mededelingen van Centraal Museum Utrecht opgenomen in het boekje.

Een uitzondering hierop vormen de volgende nummers:

- nummer 1 1972, geheel vormgegeven door Pieter Holstein, met foto keuze, teksten en handschrift in facsimile

- nummer 4 1973, ontwerp Ger van Elk (Ik stond erbij en ik keek er naar 0, het was een wonder). Rol van 13 cm. breed en ca 4.5 meter lang. In koker. 'A beam too long to be photographed'.

- nummer 18 1977, dat is verzorgd door Douwe Jan Bakker (Een vokabulaire beeldverzameling in het IJslandse landschap)

- nummer 31 1981, idee en bewerking Hetty Huisman en Sarah Void (A monochronous ue in blue)

- nummer 32 1981, dat is verzorgd door J.C.J. Van der Heyden (Himal Aya)


Fragmenten uit:
Een vokabulaire beeldverzameling
in het IJslandse landschap

Douwe Jan Bakker onderzoekt in het project 'Een vokabulaire beeldverzameling in het IJslandse landschap' uit 1976/1977 de relatie tussen vormen in het IJslandse landschap (hellingen, heuveltoppen, waterlopen, lavastollingen) en de klank van de woorden om deze te benoemen.

Het is een fotografische skulptuur, waarin beeldgroepen door een omvangrijke vokabulaire gekonstitueerd zijn. Onderwerp van deze vokabulaire beeldverzameling is de verhouding tussen waarneming en benoembaarheid van omgevingen. Door middel van beeldende kunst wordt hier een aspekt van taal als betekenisvormend instrument gedemonstreerd, ten aanzien van het zowel konkrete als abstrakte begrip omgeving. Het idee om de verschijnselen waarnemen en benoemen uit te werken aan de hand van het IJslandse landschap en de uitgebreide IJslandse terminologie daarvoor dateert uit 1975. Het materiaal werd verzameld in de zomer van 1976 en daarna verder uitgewerkt tot in de huidige vorm, waarin de diktionaire betekenis van elk zelfstandig naamwoord vervangen is door een definiërende fotofrafiese uitsnede van een bijbehorend landschappelijk element. In deze voorpublikatie van het project is gekozen voor een 18-tal fragmenten, die paarsgewijs samengevoegd zijn. De uitgave van deze fragmenten is in de meest letterlijke zin een aantal 'mededelingen' over een skulptuur. De vokabulaire beeldverzameling als geheel is deel van reeksen taal-beelden: een voortdurend anti-disciplinair hiatenonderzoek, samengevat onder de titel 'Over 500 Language-Pieces' (1971).

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...