Stanley Brouwn

100.000 mm. Brussel Gallery MTL 1975

fragment uit: 100.000 mm.
De Surinamer Stanley Brouwn woont en werkt sinds 1957 in Amsterdam en concentreert zich aanvankelijk op tekeningen en gedichten. In de vroege jaren zestig neemt hij deel aan Fluxus-manifestaties, maar hij beschouwt dit vroege werk als minder relevant. Het werk van Brouwn wordt tot de conceptuele kunst gerekend. Wanneer hij in 1961 willekeurige voorbijgangers vraagt om de weg uit te leggen, en om dit via een schets aan te duiden, zet hij die mensen er toe aan een beweging in hun verbeelding uit te voeren. Deze schetsen werden vervolgens door hem steeds van een stempel met bovenstaande titel voorzien en als kunstwerken gepresenteerd. Ook zijn deze schetsen in een kunstenaarsboek uitgegeven: This way Brouwn: 25-2-61 : 26-2-61 (Verlag Gebr. Konig ca. 1971). Vanaf 1971 gebruikt hij voor het meten en weergeven van afstanden zijn eigen stap, die hij altijd in verhouding plaatst tot het metrieke stelstel. Brouwn geeft maten en afstanden vorm in getallen- en woordreeksen, die o.a. als 'kunstenaarsboekjes' worden gepubliceerd.

Stanley Brouwn
(fragment uit: This way Brouwn 1971)

De meeste solotentoonstellingen van de kunstenaar gaan gepaard met kunstenaarsboeken, werken op zich, waarin de wereld uitgemeten wordt. Het werk van Brouwn is altijd ‘minimaal’ en onderzoekt het begrip ‘afstand’, op een op het eerste gezicht objectieve manier. Echter, door het hanteren van een uiterst persoonlijk maatsysteem (de sb-voet, de sb-el en de sb-stap) wordt ons universele maatstelsel geherdefinieerd door de ogen van de kunstenaar. Het is dus strikt persoonsgebonden. Leestekens, om de regels een variabele snelheid mee te geven of om duidelijk te maken dat een zin is afgelopen, komen evenmin voor. Zinnen lijken gehanteerd te worden als versregels: de dichter én Stanley Brouwn, mag zelf uitmaken hoe de taal aangewend wordt. De reguliere taalkundige regels zijn voor hem niet van toepassing (Metropolis M 2007/4).

Kunstenaarsboeken (selectie):

Het kunstenaarsboek Tatvan (München: Aktionsraum 1, 1970) gaat over de stad Tatvan in Turkije, het eindstation van een spoorlijntraject. Brouwn ondernam de reis tot aan het eindpunt. In dit boek wordt de afstand van een punt X tot Tatvan bepaald. Op de eerste pagina lezen we: X – Tatvan 1 km. Op de tweede pagina: X – Tatvan 1000 km. Per pagina wordt de afstand duizend maal vergroot, 25 pagina’s lang. Op de laatste pagina’s verandert het getal, met de onbevattelijke afstand (die 72 nullen bevat) in een decoratief patroon, wat de abstracte kwantiteit compenseert. Enerzijds heeft dit werk, met zijn absurde kwantiteiten, een typisch Fluxus-karakter aangezien het onduidelijk is of het au sérieux moet worden genomen of niet. Anderzijds maakte Brouwn met dit soort obsessief meet- en telwerk de succesvolle en unieke overstap van Fluxus naar conceptuele kunst (Marc Goethals).


In 1970 toonde het Stedelijk Museum in Schiedam werken die bestonden uit twee parallelle lijnen van verschillende lengte. De lijnen liepen op de vloer vijftig centimeter uit elkaar in de richting van verschillende steden. Het publiek kon tussen de lijnen enkele meters in de richting van verschillende steden lopen (walk 6 m in the direction of Tokyo; walk 11 m in the direction of Rangoon, enz.) Het betreffende kunstenaarsboek die als catalogus is uitgegeven is La Paz, Schiedam, 1970).


In het kunstenaarsboek 100 this-way-Brouwn problems for computer IBM 360 model 95 (Verlag Gebr. König Koln/New York z.j.), toont op honderd bladzijden honderd keer dezelfde vraag aan een computer, telkens met een kleine variant: 'show brouwn the way from each point on a circle with x as centre and a radius of 1 angström to all other points'. 1 angström = 0,00000001 cm. Na elke bladzijde word de radius met 1 angström verlengd (Marc Goethals).

omslag en fragmenten uit: Steps
In 1971 vertrok Brouwn vanuit Nederland op reis naar Noord-Afrika via België, Frankrijk, Spanje, Marokko en Algerije, en terug via dezelfde route. In elk land telde hij onderweg elke dag nauwkeurig het totaal aantal van zijn stappen. 'Van 18 maart tot 18 april 1971 bepaalde ik elke dag mijn totaal aantal voetstappen door middel van een handteller. In deze periode bezocht ik een aantal landen waar ik nog nooit eerder was geweest. De voetstappen daar waren dus mijn eerste voetstappen in die landen'. Een project in het Stedelijk Museum, Amsterdam. Het betreffende kunstenaarsboek die als catalogus is uitgegeven is Steps, Amsterdam, 1971).

Het kunstenaarsboek 100.000 mm. Brussel Gallery MTL 1975 (oplage 250) is een vierkant, wit boekje (15,5 x 16 cm.) met op alle honderd bladzijden 10 verticale lijnen van 100 mm. lang. Het boekje bevat dus in totaal 1.000 lijnen van 10 mm = 1000.000 mm. Dit vierkant, wit boekformaat gebruikt Stanley Brouwn meer dan dertig jaar later nog steeds voor zijn kunstenaarsboeken.

In het kunstenaarsboek whitechapel art gallery (uitgave met een oplage van 1.000 n.a.v. een tentoonstelling van de kunstenaar in deze gallery in Londen in 1977) staat op elke bladzijde in het midden een steeds veranderende formule waarin 1000 mm. voorkomt. Bijvoorbeeld: 1000 mm. + 879 mm. (1000 mm. l : b), 1000 mm. + 880 mm. (1000 mm. l : c), enz., enz.

Het van Abbemuseum in Eindhoven liet bij de tentoonstelling van Brouwn in 1976 twee publicaties het licht zien. De ene was een catalogus die als kunstenaarsboek Zonder titel (oplage 1.000) is uitgegeven, die echter meer een tentoonstelling op zichzelf vormde, omdat zij zonder voorwoord of inleiding uitsluitend bestaat uit een exacte omschrijving door Brouwn van alle geexposeerde werken. De andere was het kunstenaarsboek getiteld: 1m 1 step (oplage 500). Van de 16 pagina's zijn er twee bedrukt: op het ene blad is aan de rand een lijn van 1 meter gedrukt, op het andere een lijn met de lengte van één stap.

In het kunstenaarsboek one distance (Eindhoven Van Abbemuseum 1981) zijn 16 pagina's bedrukt met verticale lijntjes, die allemaal op dezelfde afstand van elkaar staan (steeds 10 lijntjes). De laatste bladzijde wijkt af. Hierop staan 6 verticale lijnen en 1 klein stukje van de 7de lijn (oplage: 1.000).

Stanley Brouwn '1001 stappen' (originele bijdrage in Museumjournaal 1971 serie 16/3 in kader van Sonsbeek 71)

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...