Een reis door tijd en ruimte: Sigurdur Gudmundsson


Omslag en fragment uit: Journey-Book
De uit IJsland afkomstige kunstenaar Sigurdur Gudmundsson woont en werkt vanaf 1970 in Nederland. In de jaren zestig en zeventig ondergaat Gudmundsson de invloed van de fluxusbeweging en de conceptuele kunst. Vanaf de jaren zeventig gaat hij zich bezighouden met 'geensceneerde fotografie' waarin hij zelf figureert. In deze 'romantische beeldpoezie' over persoonlijke gevoelens en verlangens gaan humor en ernst samen. Tussen 1974 en 1982 maakt hij een serie fotowerken, die hij Situaties noemt die melancholiek en clownesk van toon zijn. Het zijn vaak droogkomische Fluxus-achtige variaties op het alledaagse. 'Mijn werk komt voort uit een bron die gevoelsmatig is en waarvan ik geen verklaring kan geven. Het idee dat nodig is om het werk uit te voeren wordt getoetst aan dit basisgevoel. Zo hoop ik in elk nieuw werk dit grondgevoel gestalte te geven. En dat kan alleen door mijzelf uitgebeeld worden.'

Gudmundsson vergeleek zijn werk ooit met het maken van een reis door tijd en ruimte. Heel even grijpt hij in en maakt een idee, gedachte of gevoel zichtbaar in fotowerken en sculpturen. In dat ogenblik voelt hij zich vrij en hoopt dat ook de beschouwer zichzelf de ruimte geeft. Zijn kunst is allesbehalve een mededeling of een gecodeerde beeldtaal die te kraken is als een rebus. Dit alles lijkt Gudmundsson te symboliseren in het kunstenaarsboek Journey-Book (onderdeel tentoonstelling: Ça va? Ça va, 4 constats islandais, Musée National d'Art Moderne/Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris 1977). Dit boek bestaat slechts uit witte lege pagina's met slechts één foto waarop Gudmundsson staat afgebeeld. Hij lijkt ergens naar onderweg te zijn. Evenals de lezer van het boek. Al bladerend zijn we naar iets op zoek en komen we onverwachts Gudmundsson tegen. Hij kijkt ietwat verstoord achterom. Heel even zijn wij Gudmundsson tegengekomen tijdens zijn reis door tijd en ruimte en geeft de ruimte om ook onze weg te vervolgen.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...