De organische structuren van Jan Dibbets

Jan Dibbets (uit: Autumn Melody/Herbstmelodie)
Jan Dibbets maakt sinds 1967 fotowerken. Zijn belangrijkste thema's zijn de perceptie van de werkelijkheid en de problemen van de verbeelding van ruimte, kleur, licht en structuur. Dibbets noemt zijn fotowerken constructies. Deze constructies zijn onder te verdelen in een wiskundige benadering (perspectiefcorrecties en (boogvormige) panorama's) en een organische benadering (een markering van een terratorium van een roodborstje, lichtinval en structuren).

De constructies op organisch niveau gaat dus om werken die spontaan op grond van waarnemingen in de natuur ontstaan. Een prachtig voorbeeld is Roodborst territorium : sculptuur 1969, april - juni (Seth Sieglaub Köln 1970). Hierin brengt Dibbets het territorium van een roodborstje in het Vondelpark in kaart en doet hij een verslag van zijn geslaagde (conceptuele) poging om het territorium van een roodborstje te verleggen. Een ander organische kunstbenadering van Dibbets zijn de structuren, zoals bijvoorbeeld is vastgelegd in een catalogus Autumn Melody/Herbstmelodie die bij een tentoonstelling in 1975 is uitgebracht door Kunstmuseum Luzern. Het concept van deze publicatie is bedacht door Dibbets en kan als zodanig als een kunstenaarsboek beschouwd worden. Hierin zijn zeven zwart/wit foto's opgenomen van bladstructuren zoals het in de natuur tijdens de herfst is waargenomen. Deze foto's waren overigens al te zien begin dat jaar in de galerie Art & Project in Amsterdam (Bulletin 87). Dibbets noemde deze 'autumn structures to Edgar Fernhout (1912-1974)'. De kunstenaar Fernhout maakte aan het eind van zijn leven abstracte composities, waarin blauwe, groene en grijze tonen overheersen. Het belangrijkste element in zijn schilderkunst was licht, waarmee hij vooral in zijn landschappen experimenteerde. Hij noemde zijn belangrijkste abstracte werken "Herfst" (1973) en "Voorjaar" (1974).

Jan Dibbets (middenpagina met twee fotowerken Art & Project bulletin 87)

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...