De horizon van Ger Dekkersuit: New Dutch Landscape

Het werk van fotograaf Ger Dekkers kenmerkt zich door pure beelden en een scherp oog voor detail in het landschap. Door zijn abstracte interpretatie brengt Ger Dekkers met zijn foto's van het gekantelde landschap een balans in vorm en contravorm.

Kunstenaarsboeken:

- Wood near Krabbedijke Z, Art Animation Groningen 1973
- Plantation near Biddinghuizen. Landscape perception. Stedelijk Museum Amsterdam, cat. nr. 558 1974
- Diario no. 1, Año 1, 3a edicion, septembre 1975 Guy Schraenen 1975
- planned landscapes 25 horizons Andreas Landshoff Produktions B.V. 1977
- New Dutch Landscape Stadtische Galerie Nordhorn 1981

'Mijn eigenlijke onderwerp is de beïnvloeding van het landschap door onze kultur. Het Nederlandse landschap is met zijn inpolderingen daar een treffend voorbeeld van. Ik probeer met gebruikmaking van het medium fotografie een beeld te geven van onze veranderde omgeving en van sporen van ons bewegen en bezig-zijn. Ik realiseer mij dat mijn werk een persoonlijke uiting is waarin ik zelf een faktor ben. Mijn belangrijke handeling, het vastleggen van een aangetroffen situatie, ervaar ik zelf als een ingreep óp die situatie. Mijn bemoeienis met het onderwerp en de vindplaats gaat niet verder dan het, emotioneel, kiezen van kamerastandpunten en -instellingen en later het maken van een keuze uit het opgenomen materiaal en het verzorgen van een korrecte uitvoering. De horizon bepaalt bij mijn series de middellijn van de vierkante beelden, waardoor in de series en dus in het gehele project één doorlopende lijn ontstaat. Het medium waarvan ik mij bedien is een volgende faktor. Slechts een aantal mogelijkheden van de fotografische techniek zijn voor mij het onherroepelijke, de onvermijdelijkheden van de fotografie spreken mij aan. Aan dit alles, maar vooral hoop ik aan de inhoud, ontleent mijn werk een zekere geldigheid' (uit: New Dutsch Landscape).

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...