Peter Downsbrough


De Amerikaan Peter Downsbrough studeerde architectuur en kunst en is - samen met Robert Barry, Sol Lewitt en Lawrence Weiner - een conceptueel boekenkunstenaar van het eerste uur. Sinds het begin van de jaren zeventig verwerkt hij in zijn boeken tekst en lijntekeningen, later ook geografische kaarten en foto's van stedelijke ruimtes. Drijfveer achter zijn consistent en stringent oeuvre is het onderzoek naar de betekenis van 'place' (plaats). Downsbrough heeft tot nog toe maar liefst vierentachtig boeken sinds 1972 in samenwerking met uitgevers of in eigen beheer gerealiseerd (bron: desingel.be).

Het van Abbemuseum in Eindhoven heeft in 1977 een kunstenaarsboek uitgegeven (OFF/ON ON/OFF) en een kunstenaarsboek (zonder titel) bij de tentoonstelling als catalogus (design: Douwnsbrough en Walter Nikkels).

'Two thin poles (lines) visually connected are placed and designate a location in a space (two lines intersecting a private field of vision). One pole measures the other. One pole always has the same length (height); the length (height) of the second varies within the limits of the first pole. The first pole provides the scale forthe proportional variation of the second pole. The fundamental structure of the art of Peter Downsbrough is then the individual decision about a basic sculptural element (length/height) that can be changed in relation to what cannot be changed: the given length (height) of the first pole. In Downsbrough's books the theme is variation of another abstracted element of sculpture: location (place): a fixed visual sign, two parallel lines, are placed on and within the fixed space of the page. Each place (location) is different and reads, within the continuity of the book as a continued variation. (If the book is seen vertically, the locations can be read as relative to height.) The articulation of an art is always controlled by its own principles: in this case the principle of variation of length (height) in relation to a fixed norm of length. An art can only be read according to its principles (inleiding catalogus R. Fuchs).

Heel bijzonder is dat Downsbrough een uitgave van één van zijn kunstenaarsboeken alleen via internet aanbiedt: klik op Prelude (Imschoot Ghent 1997).fragmenten uit: zonder titel van Abbemuseum 1977

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...