Tijd - Ruimte en Bestaan: Roman Opalka


Roman Opalka (fragmenten uit TIME PASSING)
Personal Structures is een internationaal platform voor hedendaagse kunst, waarin kunstenaars en kunsthistorici de mogelijkheid hebben om filosofische thema's in de kunst te bespreken. Personal Structures is in 2003 geïnitieerd door de Nederlandse kunstenaar Rene Rietmeyer. Het viel Rietmeyer op dat zelfs in verste uithoeken van de wereld kunstenaars bezig zijn met Tijd - Ruimte en Bestaan, waarbij iedere kunstenaar zich op een zeer persoonlijke manier uit. Deze observatie leidde tot het idee verschillende kunstenaars samen te brengen in publicaties, tentoonstellingen en symposia. Een van de publicaties (Personal Structures Art Projects Number 3 (P.S.A.P. # 3) is TIME PASSING (Leiden/'s-Hertogenbosch GlobalArtAffairs/Luiscius Antiquarian Booksellers 2011) van Roman Opalka in samenwerking met de curatoren Karlyn de Jongh & Sarah Gold. Dit prachtige kunstenaarsboek is in samenwerking met Christien Bakx van Luïscius Antiquarian Booksellers in Den Bosch tot stand gekomen.

Tijd - Ruimte en Bestaan:

Sinds 1965 werkt de conceptuele kunstenaar Roman Opalka aan zijn project '1965 / 1–∞'. Hierbij schildert hij lijnen van oplopende getallen op zijn doeken die hij 'détails' noemt. Opalka wil zo een spoor van het onomkeerbaar verglijden van de tijd laten zien. Een streven naar een registratie van het tijdsverloop. Vanaf 1968 spreekt Opalka elk getal dat hij schildert uit in het Pools. De geluidsopnamen hiervan vormen een tweede bewijs dat de getallen - die in de loop der jaren steeds moeilijker zichtbaar beginnen te worden - daadwerkelijk door hem zijn geschilderd. Het bestaan van de schilder wordt hiermee vastgelegd. Tevens gaat elk schilderij vergezeld van een fotografisch zelfportret. Als hij een schilderij heeft voltooid maakt hij een foto van zichzelf staande voor het doek. In de ruimte waar hij werkt. In zijn witte werkkleding en met zijn haren die bij het ouder worden steeds witter worden lijkt hij langzaam te verdwijnen in de doeken die hij schildert. Ook dit is weer een manier om het verglijden van de tijd te laten zien. De penselen worden voorzien van het eerste getal dat er mee is geschilderd, en tenminste ook het laatste getal, soms ook tussenliggende getallen die bijzonder zijn, en worden vervolgens bewaard. De penselen vormen een onderdeel van Opalka's levenswerk.

In de publicatie TIME PASSING is vastgelegd dat Sarah en Karlyn op 9 juni 2010 een bezoek brengt aan Opalka in zijn huis/atelier (ruimte) vlakbij Beaumont sur Sarthe in Frankrijk. Op die dag hebben ze bijna twaalf uur onderdeel uitgemaakt van Opalka's levenswijze (bestaan): een gedetailleerde vastlegging van alle gesproken woorden en activiteiten van het leven van Roman op een specifieke plaats gedurende een bepaalde tijd. Discussies, eten, schilderen, slapen, wandelen, en tijdens deze gebeurtenissen werd de tijd opgenomen op het moment dat het ook voorbij ging. Voor uitvoerige informatie klik op: TIME PASSING.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...