Joseph Kosuth: 'art as idea as idea'voor- en achterkant teksten/textes
Joseph Kosuth is een belangrijk vertegenwoordiger van de conceptuele kunst. In zijn publicaties (essays) definieert hij conceptuele kunst als een theoretisch onderzoek naar de essentie van het begrip kunst ('art as idea as idea'). Waar het Kosuth in essentie om ging is dat 'Kunst de Definitie (is) van Kunst', zoals hij in zijn beroemde tekst 'Art After Philosophy' (1969) zou schrijven. Hij wil de manier waarop betekenis ontstaat in de kunst ter discussie stellen, en concentreerde zich daarvoor aanvankelijk enkel op taal- en betekenissystemen. Zijn affiniteit met de taalfilosofie van Ludwig Wittgenstein is van blijvende invloed op zijn kunst en op zijn schrijven. Taal gebruikt Kosuth als denkmechanisme en in mindere mate als communicatiemiddel. Zijn werk bestaat vaak uitsluitend uit teksten met een hoeveelheid abstracte informatie. Zo exposeerde hij bijvoorbeeld een serie sterk vergrote negatieven van fragmenten uit een woordenboek. Na Duchamps ready-mades is kunst wat Kosuth betreft louter concept geworden. Kunst is dus gedematerialiseerd; er resten nog slechts scherpe vragen naar de aard van kunst.

Al met al heeft Kosuth de publicaties in 1976 bijeen gebracht in het kunstenaarsboek 'teksten/textes', uitgegeven door het Internationaal Cultureel Centrum in Antwerpen. Hierin zijn de essays van Kosuth opgenomen: Nota's over een geantropologiseerde kunst / Notes sur un art antropologisé; kunst na filosofie I,II, III / L'Art après la philosophie I, II, III; de kunstenaar als antropoloog / L'artiste comme antropologue, en 1975.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...