De taal van Robert Barry

Robert Barry (fragmenten uit: Belmont 1967)

Vanaf 1971 is 'taal' een centraal beeldend middel in het werk van Amerikaanse conceptuele kunstenaar Robert Barry. Zijn werken bestaan uit woorden die hij, zoals hij zelf zegt, kiest zoals een schilder zijn kleuren. Hij gebruikt dagelijkse taal, maar de woorden worden met veel zorg gekozen en gecombineerd. Vaak hebben ze een dubbele betekenis. De woorden zijn suggestief maar niet evocatief en ze verhalen niet. Het doel van Barry is om het denk- en associatieproces van de kijker/lezer aan te wakkeren: de betekenis ligt slechts gedeeltelijk vast en wordt aangevuld door associaties van de lezer, waardoor het eigenlijke werk in de onmiddellijke ruimte en tijd van de waarnemer ontstaat.

Barry publiceerde zijn werken in boekjes, maar gaf er ook de vorm aan van diawerken. In het kunstenaarsboek All the things I know but of which I am not at the moment thinking - 1:36 PM; June 15, 1969 (Stedelijk Museum Amsterdam cat.nr. 565 1974) zijn de woorden zwart gedrukt in een klein letterkorps en staan in een relatief groot wit vlak. Soms centreert Barry de woorden, maar ook plaatst hij ze uit het midden. Hij richt zich hier op telepathie en het onderbewuste.

Het kunstenaarsboek Belmont 1967 (Stedelijk van Abbemuseum Eindhoven 1977 oplage 750) is van zwart glimmend papier, op elke bladzijde staat één woord, gedrukt in wit of een ronde fotografische afbeelding. Om en om zijn er twintig woorden en twintig afbeeldingen. Belmont is een plaatsje in Maryland en in 1967 zijn daar de foto's genomen tijdens een drieweekse bijeenkomst van mensen uit de kunstwereld. Dit boek is in zekere zin een herschepping van een projectie-stuk op dia, waarbij woorden en plaatjes op een donkere muur worden geprojecteerd. De afbeeldingen hebben geen duidelijke relatie met de woorden. Ze lijken ook niet toevallig gekozen; ze zijn zeker aan elkaar gerelateerd. Het feit echter dat de rangschikking van de afbeeldingen in ieder geval een coherente lezing toestaat (zelfs ertoe uitnodigt), toont met welk een zorg en overleg de afbeeldingen gekozen zijn. In dit boek wordt de lezer echter geconfronteerd met geïsoleerde momenten van nog niet vastgestelde betekenissen. De woorden kunnen alles betekenen wat volgens het woordenboek mogelijk is; en zij kunnen een vrijwel onbegrensd aantal associaties in gedachte brengen. Hun betekenis wordt niet nader gecontroleerd: de kunstenaar heeft de woorden zo gepresenteerd dat hij niet langer controleert wat een woord voor jou, de individuele lezer, zou kunnen betekenen (uit de begeleidende catalogus bij de tentoonstelling Belmont 1967 van Rudi Fuchs).

Robert Barry
(fragment uit: All the things I know...)

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...