Pionier in vormgeving: Pieter Brattinga


Pieter Brattinga (Cijfers 1971)
De Nederlandse vormgever Pieter Brattinga was de zoon van de directeur van Steendrukkerij De Jong & Co in Hilversum. Van 1951 tot 1974 was Brattinga "director of design" bij Steendrukkerij De Jong & Co. Als promotor van vormgeving heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Nadat hij in het bedrijf van zijn vader een jaar lang tentoonstellingen had georganiseerd voor toegepaste kunst, richtte hij in 1955 het fameuze blad Kwadraat op.

Kwadraat, dat begon als bedrijfsblad, groeide uit tot een befaamde publicatie over vormgeving, beeldende kunst en architectuur. De internationale uitgaven, die grotendeels door buitenlanders werden verzorgd, oefenden een gunstige invloed uit op het Nederlandse klimaat voor het kunstenaarsboek (Bool en De Rook 1977). Sommige van deze uitgaven kunnen als kunstenaarsboeken worden beschouwd: Sandberg: NU I, in het midden van de 20e eeuw (1959), Diter Rot: Daily Mirror (1964), Henry Miller: Extra Zending Schrijftaal (1967), Anthon Beeke: Alphabet (1970), Van Reeuwijk: Muziekpapier (1970), Wim Spreeuwers: 16 kubussen en een speelveld (1970) en Les Levine: House (1971).

Ook heeft Brattinga zelf één Kwadraat-Blad bedacht en vormgegeven: Cijfer (1971). "Cijfer" symboliseert een verblijf in verschillende steden van de wereld. De kassabonnen werden verzameld door Brattinga die het geheel (conceptueel) vormgaf. Elke doos is genummerd. Oplage onbekend. Deze doos heeft Brattinga in kader van Sonsbeek 71 uitgegeven.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...