Sjoerd Buisman en het alternatieve V.V.V.-project

(Sjoerd Buisman: fragmenten uit: ALTERNATIEF
V.V.V.-project voor Woudrichem 1971)
Editie 5 van de Atlas voor een Nieuwe Metropool is een ALTERNATIEF V.V.V.-project voor Woudrichem, dat in de maanden juli en augustus 1971 gerealiseerd werd door Sjoerd Buisman: Het alternatief VVV-project voor Woudrichem konfronteert ons op lokale schaal met feiten die voor onze hedendaagse samenleving van optimale betekenis zijn. Buisman heeft op de wallen en binnen de vesting Woudrichem alle bomen beschreven en gefotografeerd waarmee iets mis is gegaan buiten de natuurlijke groei om. Het resultaat is een volledig en efficiënt signalement van een gebeurtenis in de natuur, van beïnvloeding door mens en dier en van de evolutionaire gevolgen die bepaalde kontakten hebben voor plantenwereld en bodem. Zeer bewust heb ik het project van Buisman gekozen voor de Atlas, omdat het een manifestatie is van KULTUUR, DE kultuur. Het zal niet zo lang meer duren of deze kultuur zal in onze kontreien als een historisch EVENEMENT, een evenement uit het verleden, worden beschouwd.

Aan de hand van een plattegrond, foto's en een reisgids kan de belangstellende zich in Woudrichem van boom naar boom begeven, zoals de toerist dat in Rome doet: van het Colosseum naar de Sixtijnse kapel, van Michelangelo naar Rafael. Konfrontatie met elementaire gebeurtenissen. Buisman heeft een plastisch gebeuren van de eerste orde gesignaleerd (Jan Donia). Sjoerd Buisman: 'Alle bomen binnen de vesting van Woudrichem, die een verandering hebben ondergaan buiten het normale (gezonde) groeipatroon, zijn in dit plan samengebracht, beschreven en gefotografeerd. Niet opgenomen zijn de bomen, die vallen onder de volgende categorieën:

a) de bomen die zich zonder ingreep of belemmering ontwikkeld hebben.
b) de bomen met een duidelijke stam zijn in Woudrichem in hun eerste ontwikkeling steeds gesnoeid.
c) de bomen waarvan hier en daar takken gesnoeid zijn, zonder verdere verandering.
d) de heggen binnen de vesting met uitzondering van twee rond het kerkhof van de grote kerk'.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...