Het Tuinboek van Hans de Vries

Hans de Vries (fragment uit: Het Tuinboek)
Het voornaamste doel van Hans de Vries was de mens weer bewust te maken van het belang van de natuur, het enige dat in zijn ogen puur en echt was. De boodschap moeder aarde te koesteren en te beschermen, wilde hij helder overbrengen. Kunst had voor hem dan ook geen esthetisch belang maar vervulde een praktische taak: het was een middel om te communiceren en had dus een belangrijke functie in de samenleving. ‘Wat ik doe, bewustmaken van de relatie mens-natuur is van het grootste belang.’

Onderwerp van de eerste editie van Atlas voor een Nieuwe Metropool is de volkstuin die De Vries in Almelo sinds 13 juni 1970 bebouwt. Het is tevens zijn eerste kunstenaarsboek met als titel Het Tuinboek (Rotterdam 1971). Motief: de mens mag zich niet vervreemden van zijn belangrijkste levensfactor: de aarde. Doet hij dat wel, dan zet hij zijn bestaan op spel. Deze editie sluit helemaal aan het uitgangspunt van Atlas voor de Nieuwe Metropool: het signaleren van principiële details die voor het leven zelf van betekenis zijn, maar bijna of allang uit ons sociaal-kultureel pakket zijn gevallen. De editie bestaat uit: een beschrijving van de (tuin)handelingen, citaten, een blad met tien foto's, een tuinplattegrond, een uitslag grondonderzoek, een aanmeldingskaartje van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders en een zakje bloemenzaad.

'Binnen het sociale facet dat wij ook wel beeldende kunst noemen, neemt het werk van De Vries een unieke plaats in. Uniek omdat het belangrijkste element van de beeldende kunst: de "kreatieve" ingreep, bijna geheel ontbreekt. Om deze reden zal in het Stedelijk Museum, waar hij van half september af aan een tentoonstelling deelneemt, zijn volkstuinproject ontbreken. Deze tuin zou hij buiten het museum temidden van de volkstuinen van de doorsneburger realiseren op een wijze, die niet zou afwijken van intentie en visie van die burger' (Jan Donia).

Enveloppe voor de edities van de
Atlas van de Nieuwe Metropool

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...