Art & Language


Art & Language (omslag: Met de Mond Geschilderd)
Art & Language is de verzamelnaam van een groep kunstenaars, die in wisselende samenstelling werken maakt. Het werk van Art & Language wordt gerekend tot de conceptuele kunst. De groep werd in mei 1968 opgericht door de Engelse kunstenaars Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin en Harold Hurrell. Later neemt ook een aantal Amerikaanse kunstenaars deel, waaronder Mel Ramsden, Charles Harrison en Joseph Kosuth. Sinds 1976 dragen uitsluitend Baldwin, Ramsden en Harrison nog bij aan Art & Language. Taal is het belangrijkste uitdrukkingsmiddel in het werk van Art & Language. De teksten zijn vaak kritisch en polemisch. Ze stellen de voorwaarden vòòr en het functioneren van kunst aan de orde. Art & Language is een kunstenaarsgroep die het onderscheid tussen kunst en kunstkritiek, tussen taal en beeldende kunst op wil heffen. Zij stellen zichzelf en een museum ter discussie en de toeschouwer wordt uitgenodigd mee te denken over wat ter sprake komt (bron: van Abbemuseum). Van hun hand verschenen vele publicaties, die zich meestal bewegen op het gebied van de kunstkritiek en de kunsttheorie, onder andere in de vorm van het tijdschrift 'Art-Language'. Daarnaast ontstonden ook (kaartenbak)installaties en tekstuele muurwerken. Taal en beeldende kunst, kunst en kunstkritiek vallen op deze manier samen.

Sinds het einde van 1976 richten zij zich vooral op een onderzoek naar het begrip stijl binnen de moderne kunst, een kritische analyse van de schilderkunst en op de rol van het museum als waardebepalend instituut. Art & Language richt zich expliciet op het kritische onderzoek van de schilderkunst en haar vooronderstellingen, zoals de relatie tussen stijl en betekenis, de 'waarde' van het handschrift, expressiviteit, oppervlak en abstractie versus representatie.
 
Op 2 april 1982 werd door Art & Langauge een publicatie uitgegeven als begeleiding van een tentoonstelling van 3 april t/m 25 april 1982, getiteld 'Met de Mond Geschilderd' (oplage 500). Deze Nederlandstalige en Engelstalige uitgave kan als een kunstenaarsboek kan worden beschouwd. Het enige werk op de tentoonstelling was door Art & Language daadwerkelijk met de mond beschilderd schilderij. 'De mate van verwarring die door de aanduiding wordt veroorzaakt is een functie van verschillende overwegingen. Hiertoe behoren de aard van het schilderij waarnaar wordt verwezen, de aard van de beschrijving van de naam en de vooronderstellingen van de toeschouwer. Het is een veel te grove veronderstelling dat de uitdrukking 'Met de Mond Geschilderd', uitsluitend betrekking heeft op problemen van technische bekwaamheid en wat dies meer zij. Ook het idee dat deze problemen op zich zelf staan en gemakkelijk te reconstrueren zijn is verkeerd'. 
Art & Language Met de Mond Geschilderd 1982
(foto's de Vleeshal Middelburg)

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...