Atlas voor een Nieuwe Metropool: Daan van Golden

Daan van Golden  
(Speciale editie Ameland-Rapport 1971,
enveloppe + twee voorbeelden
foto's Luïscius Antiquarian Booksellers)

De Rotterdamse Kunststichting komt de eer toe als eerste overheidsinstelling de betekenis van de kunstenaarsboekjes te hebben ingezien en de uitgaven ervan gestimuleerd te hebben. Onder redaktie van Jan Donia gaf het Lijnbaancentrum in 1971/1972 de 'Atlas voor de Nieuwe Metropool' uit, waarvan in totaal 8 edities verschenen van: Hans de Vries, Lex Wechelaar, Wim Gijzen, Cor Blok, Sjoerd Buisman, Daan van Golden, Pieter Engels en een editie over de activiteiten van de Kunststichting. Deze losse bladen-in-enveloppen droegen door hun ruime verspreiding bij aan het besef dat drukwerk meer kan zijn dan informatie of reproductie. Dit besef leidde ertoe dat zelfs traditionele catalogi van de musea in het begin van de jaren zeventig een andere vorm kregen. Zij geven geen informatie óver de tentoonstelling waar ze bij horen, maar zijn er als een autonoom kunstwerk onderdeel van (Bool en De Rook 1977).

De bijdrage (nr. 6) van Daan van Golden getiteld 'Speciale editie Ameland-Rapport. Jan Donia's Atlas voor een Nieuwe Metropool' bestaat uit een assemblage van een kleurenfoto, veren, zand, bladeren, gras en een varen verpakt in cellofaan. Elke editie ziet er weer anders uit. De oplage is 500. Van Golden heeft dit verzameld tijdens zijn verblijf in oktober en november 1971 op Ameland.

In dat jaar werkte Van Golden ook aan een van zijn mooiste werken: de 'Sleeping Buddha' uit 1973. Het is een assemblage, gemaakt van een ansichtkaart, lapjes stof, bloedkoralen, gedroogde bloemen en schelpen. 'In een winkeltje in Singapore zag ik dat oude brokaat, die oude zijde', zegt hij. 'Het lag daar niet voor de verkoop, maar ik moest en zou het hebben. De bloemmotieven komen uit de jurk van mijn vriendin. De bloedkoralen en schelpen vond ik op het strand van Bali. (...)'.

Voor Van Golden bestaat er geen scheidslijn tussen leven en kunst. Toeval beschouwt hij als een krachtige, toegevoegde waarde, die hem helpt bij het vinden van nieuwe beelden in de bestaande wereld. De keuze van onderwerpen is een afspiegeling van Van Goldens eigen interesses en leven. Van Golden haalt zijn ideeën voor een schilderij of foto uit een stuk bedrukt pakpapier, de bladderende verf op een garagedeur, uit een afbeelding van Boeddha of Mick Jagger of uit een groep viooltjes. Gewone dingen, die bij nader inzien een grote visuele kracht blijken te hebben. Ook reproducties van kunstwerken Henri Matisse, Alberto Giacometti of Jackson Pollock kunnen het vertrekpunt zijn voor een echte ‘Van Golden’. De vondsten die hem inspireren tot nieuw werk noemt hij ‘vitaminen’ (Verf, 2004 Amsterdam). Vooral de bijzondere wijze waarop hij zijn schilderijen, foto's en andere werken presenteert in tentoonstellingsinstallaties en publicaties, die daarmee zelf weer kunstwerken worden, wordt ook door opeenvolgende generaties kunstenaars hoog gewaardeerd. Hij weet het bijzondere te ontdekken in het alledaagse en is in staat je nieuwe dingen te laten zien.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...