De tekeningen van Henk Visch

Henk Visch (omslag en fragmenten uit: Nu Still)

De beeldhouwer Henk Visch is in de jaren zeventig begonnen met het maken van grafiek en tekeningen, die zich qua voorstelling kenmerken door een combinatie van herkenbare en onverwachte, in de zin van nog niet-gekende voorstellingen. Zijn werk bestrijkt het gebied van de metafoor, en wel op een specifieke manier: de metafoor dient om de afstand af te tasten tussen de zintuiglijke ervaring en de voorstelling van de werkelijkheid in het denken. Dit tussengebied waar het begrip afstand centraal staat, omvat niet de vormgeving van een ideële, fantastische of utopische wereld, maar toont verbindingen die in het denken ontstaan: conflicten, dromen, herinneringen, verlangens en waarnemingen. Steeds is zichtbaar dat de eigen denkwereld een plaats in de werkelijkheid vindt. Dit manifesteert zich onder andere door de tekening om te zetten in een driedimensionale werkelijkheid. In 1980 ontstonden zijn eerste ruimtelijke werken. De tekeningen functioneren in het werk- en denkproces voor het ontstaan van de beeldhouwwerken om de  complexiteit van voorstellingen te leren kennen. Zichtbaar is dat hier gezocht wordt naar een vereenvoudiging ervan waardoor stappen in het denken mogelijk worden: 'Ik wil de complexiteit van voorstellingen leren kennen' (uit: Voor de ruimte gedacht, Otterlo 1991)

'Kunst maakt zichtbaar en is altijd aanschouwelijk. Dat is heel konkreet. Taal funktioneert doorgaans als denkgereedschap, een techniek die gehoorzaamt aan algemene regels. Hij is abstrakt. Men lééft de taal ook niet meer. Toch zijn algemene regels uiteindelijk vaak ontoereikend. Een voorbeeld: de berekening van de diagonaal van een vierkant van één bij één, levert een onmeetbaar getal op, namelijk ~2, een oneindige reeks cijfers achter de komma. Wanneer je nu een diagonaal tekent, is hij exact zichtbaar' (Uit: Kunstschrift 1985/2)

Er verschenen van Visch twee kunstenaarsboekjes met tekst en tekeningen: Nu stil (Art Book Amsterdam 1984 oplage 750/100 gen./ges. met glassine omslag van Arlette Brouwers) en Het gebaar waarmee men dieren voedt (uitgave van museum Fodor ter gelegenheid van de uitwisselingstentoonstelling 'Reykjavik-Amsterdam' oplage 250/100 gen./ges.).


Henk Visch (omslag en fragment uit: Het gebaar waarmee men dieren voedt)

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...