Lawrence Weiner

Lawrence Weiner
(bijdrage uit: Kontexts Publications 6 & 7 1976)
Sinds de jaren zestig houdt de Amerikaanse conceptuele kunstenaar Lawrence Weiner zich actief bezig met het herschrijven van de rol van de toeschouwer in relatie tot het wezen van een kunstobject, in het bijzonder bij een artistieke interventie.

Wat van belang is vanaf 1969 in het werk van Weiner zijn de drie condities waaraan zijn werk aan moest voldoen:


1. De kunstenaar kan het werk uitvoeren.
2. Het werk kan door een ander vervaardigd worden.
3. Een werk hoeft niet uitgevoerd te worden.

Elke mogelijkheid is gelijkwaardig en stemt overeen met de bedoeling van de kunstenaar. De beslissing over de uitvoeringswijze ligt bij de ontvanger op het moment van de overname. Deze drie condities zie je bij de teksten van zijn kunstenaarsboeken ook weer terug.

In het werk van Weiner wordt taal gebruikt. Echter niet om in het verklaarbare te eindigen. De taal wordt aangeboden als een geschenk, waarbij verondersteld wordt dat er bereidheid is het gebodene te aanvaarden. In dit gebaar huist gelijktijdigheid en gelijkwaardigheid van geven en nemen, van tonen en zien, van woorden en begrip. De lezer leest wat hij/zij begrijpen kan; de lezer leest als hij/zij begint te lezen. Deze oriëntatie op de taal als een middel dat de gebruiker ter beschikking staat, stelt andere grenzen aan tal dan grenzen die door formele of inhoudelijke motieven bepaald worden. In het werk van Weiner wordt communicatie - de taal - onderworpen aan een omgang met de taal zelf. Zodoende vallen de grenzen van de taal samen met de grenzen van mijn wereld: dit is, de lezer, de gebruiker. En die taal is levend, levend in het spreken dat gehoord wordt en levend in het schrift dat gelezen wordt. En alles wat in woorden naar buiten komt blijft achter in degene, die ze gebruikt. Het gaat erom via de taal de verhoudingen tussen taalgebruikers te verhelderen door de verschillende leeswijzen respectievelijk interpretaties niet in de taal vast te leggen, mar deze in het lezen te laten ontstaan. Taal is zo een open structuur, waarin woorden zich zinnen aaneenschakelen om daar een verband te schitteren, in vrijheid losgemaakt van clichés, verbloemingen of wendingen, waardoor het woord geen specifieke zingeving heeft: in de verwijdering van het cement kan er met de stenen opnieuw opgebouwd worden (uit: Voor de ruimte gedacht, Kröller-Müller Otterlo 1991).


Kunstenaarsboeken van Weiner uitgegeven in België en Nederland zijn:
- Perhaps when removed (Art & Project 1971 oplage 300)
- Having from time to time a relation to: escalation-overloading-revocation (Art & Project 1973 oplage 300)
- Having from time to time a relation to: / Van tijd tot tijd in een relatie staan tot: [and] Perhaps when removed / misschien door verwijdering (Herdruk uitgaven 1971 en 1973: Art & Project 1976 oplage 500).
- Ducks on a pond. Towards a Theatrical Engagement (Imschoot Uitgevers 1992 oplage 1000/25)
Factors in the scope of distance : a structure (ADD Antwerpen 1984)
- SKIMMING THE WATER [MÉNAGE À QUATRE] (GlobalArtAffairs/Luiscius Antiquarian Booksellers, Leiden/'s-Hertogenbosch 2010 oplage 50)

Lawrence Weiner 1973
(omslag: Having from time to time a relation to) 

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...