De verhalende beelden van John Baldessari
John Baldessari
(fragmenten uit: Four events and reactions;
1. Putting a finger in milk. 2. Touching a cactus.
3. Putting out a cigarette. 4. Pushing a plate off a table.)
Vanaf eind jaren zestig was de Amerikaanse conceptuele kunstenaar John Baldessari geen schilder meer in de traditionele betekenis van het woord, maar experimenteerde met foto’s en teksten. Taal, teksten en woorden, afzonderlijk of in combinatie met foto's, vormden het nieuwe materiaal. T.g.v. de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1975 heeft Baldessari een kunstenaarsboek gemaakt getiteld: Four events and reactions (Centro di Florence 1976). Dit boek bevat geen tekst, maar illustriert alleen reacties van een vrouw naar aanleiding van vier gebeurtenissen. Vier verhaaltjes die telkens zijn opgebouwd uit een gebeurtenis en een reactie daarop. Op de opengeslagen bladzijden houdt aan de linkerzijde de vrouw bijvoorbeeld haar hand tegen een stekelige cactus. Aan de rechterzijde is de gezichtsuitdrukking, de reactie van een vrouw te zien. De fotoseries zijn genaamd: 1. Putting a finger in milk. 2. Touching a cactus. 3. Putting out a cigarette. 4. Pushing a plate off a table.

In deze performance laat Baldessari zijn belangstelling zien voor de dubbelzinnige en symbolische mogelijkheden van beelden. Door middel van rangschikking en montages van verschillende beelden naast elkaar construeert hij een nieuw en meerduidig 'verhaal'. Schijnbaar toevallige verhalende en taalkundige relaties en verbanden tussen de beelden onderling zetten de beschouwer aan tot reflectie over beeldproduktie en -receptie. Met als doel een beroep te doen op het voorstellingsvermogen en de ontvankelijkheid van de beschouwer en het kijken zelf tot kunstwerk maken (bron: Kunst van nu 1995 en collectieboek Van Abbemuseum 2002).

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...