Radio Art: Willem de Ridder

Omslag Radio art : the end of the Graven Image

Fragment uit de Radio Art Gids Guide

Interview met Willem de Ridder over radio art in 1988 (gepubliceerd in Abrahadabra)

Radio Kunst verwijst naar het gebruik van de radio als kunst. Kunstenaars gebruiken radiotechniek om artistieke composities te communiceren voor intepretatie aan het publiek. Een alternatieve manier om kunst d.m.v. geluid versus visualisatie te ervaren.

Volgens Willem de Ridder - oprichter van de Radio Art Foundation - ontstond het fenomeen radio kunst in 1924. In dit jaar bevond de aarde zich het dichtst bij de planeet Mars, en stopten alle radiostations met uitzenden om eventuele boodschappen van de rode planeet vooral niet te storen. De Ridder begon met radio-series (VPRO) waarin hij de luisteraars instructies geeft om Fluxwerken uit te beelden thuis of op de straat. Ook werden soms andere kunstenaars gevraagd originele bijdragen te leveren, zoals in kader van het Hollands Festival in 1983. Radio Art Foundation hebben geluidscassettes uit gegeven, zoals met Doodsangsttherapie en in 1981 bij 'The Walk'.

Terwijl de VPRO iedere week een radiokunstwerk uitzendt en de VARA proefnemingen doet met ‘t 3-dimensionale hoorspel zijn er iedere week via de NOS aanwijzingen te horen voor 'The Walk'. Als U over zo'n minicassetterecorder met bijbehorend koptelefoontje beschikt, kunt U een RAR (Radio Art Resonantie) ondergaan die U niet licht zult vergeten. Iedere week wordt er vanuit De Appel Amsterdam vertrokken. Na het ontvangen van voorbereidende instructies, kunt U één, twee of drie cassettes kopen (plus de 64 pagina’s tellende Radio Art Gids (RAG) voor een tocht door Nederland die enkele dagen kan duren. U hoeft alleen maar de instructies op te volgen en voordat U 't weet zit U in de trein, de bus of de boot, op weg naar een onbekende bestemming en zendt de NOS voor U alleen: speciale aanvullende instructies uit'. Klik op: The Walk Introductie door Willem de Ridder.
Willem de Ridder (omslag en fragmenten uit de Radio Art Gids Guide)

De betreffende gids Radio Art Gids Guide (een BulkBoek-special van Knippenberg's Uitgeverij 1981) die De Ridder samen met William Levy heeft uitgegeven kan als een kunstenaarsboek worden beschouwd: 'Welkom in deze Radio Art Gids (RAG). Waarschijnlijk heb je nog nooit iets dergelijks in handen gehad, alhoewel je misschien denkt dat dit een dun boekje, tijdschrift, pamflet of brochure is. Je hebt het mis. Probeer maar eens door de pagina's heen te bladeren en te begrijpen wat er allemaal staat. In het begin denk je misschien nog dat je het allemaal wel kunt volgen, maar al spoedig zal dat je niet meevallen, sterker nog, dan wordt dat onmogelijk. Het grootste gedeelte van de inhoud is onbegrijpelijk, hoe goed je ook je best doet om er wijs uit te worden. Deze pagina's worden pas duidelijk en komen tot leven als je het bijbehorende geluid hoort. Ook bij deze pagina die je op het ogenblik aan het lezen bent hoort geluid. Pas als je bij de radio gaat zitten met deze gids op je schoot en wacht op de dingen die komen gaan (op de aangegeven datum) ervaar je een echte Radio Art Resonantie (RAR)'.

Andere kunstenaarsboeken zijn: Radio art : the end of the Graven Image (Galerie A Amsterdam 1982). Uitvoerig wordt hierin ingegaan over de radio als middel om kunst over te brengen met een aantal voorbeelden. Ook werd gebruik gemaakt van mail-art, bijvoorbeeld in het kunstenaarsboek Instant Audio Demonstrations of De Ridder Works (Radio Art Foundation Amsterdam).

Publicatiefoto van de presentatie van de
eerste Radio Art essay

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...